Parsel Başvurusu

a - Mersin Tarsus  Organize Sanayi Bölgesinden parsel tahsis talebinde bulunan sanayicilerin yapacakları üretim konusunun; Yönetmelikler doğrultusunda karma OSB' lerde yapımına izin verilen iş kollarından olması gerekmektedir.b- Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden arsa tahsis talebinde bulunmak isteyen gerçek veya  tüzel kişiler Bölge Müdürlüğümüzden temin edilecek Sanayi Parseli Başvuru Formunda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurup  Müdürlüğümüze teslim ederek başvuruda bulunabilirler. c- Arsa tahsis talebinde bulunan girişimcinin vermiş olduğu  form Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek, taleplerinin uygun bulunması halinde, tahsis şartları,  tahsis edilen parsel, fiyatlandırma ve tahsis aşamasında hazırlanması gerekli evrak listesi Bölge Müdürlüğümüzce   ilgililere yazılı olarak bildirilir. d- Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Girişimci arasında, Parsel Taahhüt Bildirimi      ve parsel tahsis bedeli  taksitli olarak yapılmışsa  Satış Vaadi ile Taksitli Arsa Tahsis Sözleşmesi   imzalanır .  Sanayi Parseli Başvuru Formu için tıklayınız