Arıtma Tesisi Projesi    MTOSB GELİŞME ALANI ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİMTOSB Gelişme Alanı Tarsus’a 15 km, Mersin’e 21 km, Mersin-Tarsus D-100 Karayoluna 4 km, Havaalanına 38 km, Mersin Limanı ve Serbest Bölgeye 19 km uzaklıktadır. MTOSB Gelişme Alanı 278 hektar arazide 5000 m² ile 115.000 m² arasındaki 42 adet sanayi parselinden oluşmaktadır. Parsellerin tamamı 35 firmaya tahsis edilmiştir, tahsis edilenler arasından 12 firma yatırımını tamamlamış, 20 firma inşaat aşamasında, 3 firma ise proje aşamasındadır. Bu firmalarda istihdam edilen personel sayısı 1.100 kişidir. Gelişme alanı içerisinde yer alan yatırımcıların, yatırımlarını tamamladıktan sonra bölgedeki istihdam sayısının 4.000 kişi olacağı tahmin edilmektedir.MTOSB Gelişme Alanında, Kalkınma Bakanlığı genel koordinatörlüğünde Çukurova Kalkınma Ajansı mali destekleri ile “Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı Atık Su Arıtma Tesisi” projesi yürütülmektedir. Atık su arıtma tesisi yaklaşık 35.000 m2 alanda 10.000 m3/gün atık su arıtma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır. Arıtma sistemi içerisinde dengeleme havuzları, terfi havuzu, kum-yağ tutucu, hızlı ve yavaş karıştırma havuzları, kimyasal çöktürme havuzu, havalandırma havuzu, biyolojik çamur çökeltme tankı, klorlama havuzu, arıtılmış su havuzu, çamur yoğunlaştırma havuzu, çamur susuzlaştırma binası, işletme binası, trafo binası, blower binası, klorlama binası ve güvenlik binası yer almaktadır. Proje ile 10.000 m3/gün evsel ve endüstriyel sıvı atık çevreye zarar verilmeden arıtılacak ve çevre dostu yöntemlerle atık yönetim sistemi oluşturulacaktır.Böylece kurumumuzun,“Atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal kaynakların optimum kullanımı, tehlikeli atık ve diğer atıkların bertarafı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili yönetim sistemini mevzuatlar çerçevesinde uygulayarak; çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak, Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak” olan çevre politikası uygulanabilecektir.