Doğal Gaz

Bölgemizde, çevreye zarar vermeden, havayı kirletmeden,  sanayicilerimizin en önemli giderlerinden olan enerjinin ,  temiz, istikrarlı ve ekonomik bir yolla sağlanması için  doğalgaz dağıtım hattı alt yapı çalışmaları  tamamlanarak, 2005 yılının Ekim ayında fabrikalarımız doğalgaz kullanmaya başlamışlardır. BOTAŞ’ın Malatya-Adana-Mersin  hattından branşman ile BOTAŞ tarafından 7.200 m, 12” çelik boru hattı yapılarak, bölgemiz girişindeki RMS-A istasyonuna doğalgaz iletilmiştir. OSB’de ise RMS-A istasyonundan itibaren fabrika girişlerine kadar 13.836 m polietilen, 1.889 m’lik çelik boru ve 2 adet 6.500 Nm3/ h kapasiteli RMS-B tipi istasyonla  dağıtım hattı inşa edilerek sanayicilerimize 4 bar basınçta doğal gaz ulaştırılabilir duruma gelinmiştir. 

Doğalgaz Başvuru Dilekçesi için tıklayınız 
Doğalgaz Sözleşmesi Dilekçesi için tıklayınız.