Mevzuat

4562 Sayılı OSB Kanunu


Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?MevzuatKod=7.5.6595


4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

http://www.epdk.org.tr/mevzuat/kanun/elektrik/elektrik_piyasalari_kanunu.pdf

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu

http://www.epdk.org.tr/mevzuat/kanun/dogalgaz/dogalgaz_piyasasi_kanunu.pdf

Gelir Vergisi Kanunu : http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1040.html

Kurumlar Vergisi Kanunu   http://www.gib.gov.tr/index.php?id=860

Katma Değer Vergisi Kanunu http://www.alomaliye.com/3065_sayili_kanun_kdv.htm

Vergi Usul Kanunu  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1045.html

Devlet İhale Kanunu  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/637.html

Borçlar Kanunu        http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/407.html

Türk Ticaret Kanunu  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html

İş Kanunu     http://www.calisma.gov.tr/mevzuat/4857_is_kanunu.htm

Sosyal Sigortalar Kanunu

http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_HE?cpid=353

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu

http://www.calisma.gov.tr/ilkatilimlar/iskur_yas_get.htm

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

http://www.alomaliye.com/4691_sayili_kanun.htm 

3194 Sayılı İmar Kanunu  http://www.ibb.gov.tr/topluulasim/doc/3194.doc

4708 Nolu Yapı Denetimi Hakkında Kanun 

http://www.pmd-denetim.com/Denetim/Yon_2001_06_12.htm 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

http://www.alomaliye.com/kasim_06/emlak_teb_49.htm

Standart Yapı Ruhsatı Kullanılmasına Dair 81164 sayılı Tebliğ

http://www.gosb.com.tr/filem/Y3E-StandartYapiRuhsatiKulDair81164SayTeb.txt

2872 Sayılı Çevre Kanunu

http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/k/2872.doc 

Çevre Ve Orman Bakanlığı Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun

http://www.cevreorman.gov.tr/teskilat/4856.htm

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

http://www.cedgm.gov.tr/cedyonetmeligi.htm

Gürültü Kontrol Yönetmeliği  http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/y/25862.doc 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği http://www.bcm.org.tr/pdf/hava_kal_yon.doc

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

http://www.atikyonetimi.net/yonetmelik/katiatikkontyon.doc

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/y/25687.doc 

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20749.html

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir Mevzuatı              

http://www.muhasebenet.net/teblig_mb_40_smmm%20%20ymm%20kanunu%20genel%20tebligi.html

Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik

http://www.alomaliye.com/gida_ve_gida_temas_yonetmelik_degis_yonet.htm

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik       

http://www.alomaliye.com/calisanlarin_is_sagligi_egitim_yonet.htm

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2005/08/20050810-4.htm

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

http://www.alomaliye.com/patlayici_ortam_yonetmelik.htm

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği

http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2005/07/20050701-7.htm

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği  

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/20060722-5.htm

Ambalaj Ve Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği      

http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/y/25538.doc 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/y/25831.doc

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/yonetmelik.asp