Gelişme Alanı

GELİŞME ALANI İlimiz, bölge ve sanayi için çok önemli bir avantaj olan havayolu, karayolu, demiryolu ve limanı ile, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun dışa açılan en büyük kapısı olma özelliğine sahiptir ve yeni yatırımcılar için bir cazibe merkezidir. Verimli tarım arazileri üzerinde yapılaşan sanayi tesislerinin önüne geçilmesi ve sanayide sinerji yaratılarak ortak çözümler üretilmesi, enerjinin daha verimli ve ucuz maliyetle kesintisiz kullanılması açılarından bakıldığında; sanayi tesislerinin organize sanayi bölgelerinde toplanmasının ne derece önemli olduğu görülmektedir. Bu düşünceler ile yola çıkarak yer seçimi yapılan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanının, Serbest Bölge ve Mersin Limanına yakınlığı girişimciler için önemli bir avantaj oluşturacaktır. 1996 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan ve 1997 yılında yer seçimi yapılan gelişme alanımız, 2001 yılında altyapı çalışmaları için gelen ödeneğin geri alınması ile uzun süre atıl kalmıştır. Ancak, yönetim olarak göreve geldiğimiz 2004 yılında, şahıslara ait parsellerin kamulaştırma çalışmalarına başlanılmış, iki yıl içinde sanayicilerimizin desteği ile hiçbir teşvik ve kredi kullanılmadan sonuca gelinmiştir. MTOSB Gelişme Alanı 278 hektar arazide 5000 m² ile 202.000 m² arasındaki 41 adet sanayi parselinin tamamı tahsis edilmiş, 21 firma üretime geçmiş olup 12 firma inşaat aşamasındadır. 2 firma ise proje çalışmalarına devam etmektedir. Tahsislerin tamamlandığı Bölge'de; sanayi tesislerinin inşaatları ile altyapı çalışmalarının birlikte yürütülmesi planlanarak MTOSB Gelişme Alanı Altyapı Yapım İşi Ağustos 2010'da ihale edilerek , yapım sözleşmesi imzalanmış ve yapım işi başlamıştır. 2011 yılı sonunda altyapı imalatı olarak 16,6 km doğalgaz, 12 km kanalizasyon hattı, 10,8 km yağmursuyu, 14,6 km içme suyu hattı ile 2000 m³ ve 3000 m³ lük iki adet içme suyu depoları imal edilmiştir. Elektrik işleri kapsamında 150 km korige boru, 7 adet trafo merkezi, 150 km elektrik kablosu ve scada sistemi kurulmuş olup Elektrik üstyapısı imalatları da tamamlanmıştır. Sanayisi süratle gelişen ve istihdam sorununu büyük ölçüde çözen örnek çevre illerde gözden kaçmaması gereken ortak özellik; vilayet, belediye ve ticaret ve sanayi odaları ile sivil toplum örgütlerinin il ile ilgili önemli konularda tek vücut olabilmeleri ve ortak kent vizyonu oluşturmalarıdır. MTOSB Gelişme Alanında yatırım yapmak isteyen firma taleplerinin sayısı yüzü aşmış durumdadır. Mevcut durumda onlarca engelli ve bayan personelin istihdamını sağlayan MTOSB Gelişme Alanı’nın toplam istihdam sayısı lojistik ve inşaat firmaları gibi yan kuruluşların istihdamının haricinde 1300’ün üzerine çıkarak ilimizin ekonomik anlamda kalkınmasında ciddi bir rol oynamaktadır.